Ve dnech 11. a 12. listopadu se konalo setkání Sekce sběratelů při Centru hasičského hnutí v Přibyslavi. Jednání bylo zahájeno prohlídkou stálé expozice Historie požární ochrany. Tu provázela bohatá diskuse a vzájemná výměna poznatků a informací. Poté se účastníci přesunuli na další jednání do prostor Hotelu Přibyslav. Na programu byly organizační záležitosti - zprávy o činnosti SH ČMS a jednání Ústřední odborné rady historie a muzejnictví, předání Pamětních listů k životním výročím členů sekce sběratelů a dále diskuse týkající se sběratelství a informací o nových badatelských výsledcích. Nedílnou součástí setkání byla také  výměna sběratelských předmětů nebo promítání videozáznamů z hasičských akcí. Přítomní shlédli také prezentaci programu pro evidenci sběratelských materiálů. Více o činnosti nejen sekce sběratelů, ale celého Centra hasičského hnutí se dočtete na modernizovaných webových stránkách www.chh.cz.