S velkou lítostí oznamujeme, že dne 20. 3. 2021 zemřel Zasloužilý hasič KAREL VORÁČEK. Pan Voráček se narodil 19.10.1937, od roku 1957 byl členem SDH Dolany, kde 34 let zastával funkci jednatele sboru. V roce 1987 byl zvolen starostou okrsku č. 31 Dolany. Tuto funkci vykonával zodpovědně 15 let. Od roku 1988 byl členem VV OSH Klatovy a od roku 2010 byl členem výboru AZH OSH Klatovy. Za jeho obětavou práci mu byl v roce 2002 udělen Titul Zasloužilý hasič.

Rodině a přátelům vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Čest jeho památce.

Jaroslav Šimáček

OSH Klatovy