S velkou lítostí oznamujeme, že dne 24. 3. 2021 zemřel Zasloužilý hasič VLADIMÍR MARŠÁT.

Pan Maršát se narodil 10. 4. 1938, od roku 1967 byl členem SDH Sušice. Krátce po svém vstupu, byl zvolen hospodářem, později velitelem sboru. Tuto funkci vykonával 20 let, poté byl zvolen náměstkem starosty. V okrsku č. 13 Sušice byl dlouhá léta velitelem, následně náměstkem starosty. Byl členem AZH OSH Klatovy. Pan Maršát se vždy aktivně podílel na zajišťování soutěží nejen ve svém sboru, ale i v okrsku a při okresních soutěžích. Za jeho příkladnou a obětavou práci mu bylo uděleno mnoho vyznamenání. V roce 2001 mu byl udělen Titul Zasloužilý hasič a v roce 2004 Řád sv. Floriána.

Rodině a přátelům vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Čest jeho památce.

Jaroslav Šimáček

OSH Klatovy

 

Parte - Vladimír Maršát.jpg

Vladimír Maršát.jpg