Rada města v Českých Budějovicích schválila na svém jednání 29. března neinvestiční dotace na celoroční činnost na rok 2021 pro dobrovolné hasiče a Jihočeské Vojenské sdružení rehabilitovaných. „Podporujeme je pravidelně už mnoho let. Celkem 130 tisíc korun letos dostane šest Sborů dobrovolných hasičů, a to České Budějovice, Nové Hodějovice, Mladé, Nové Vráto, Haklovy Dvory a Kaliště. Peníze tak pomohou například k nákupu vybavení pro mladé hasiče, družstva mužů a žen, povodňovou službu i na údržbu cvičiště,“ uvedl primátor Jiří Svoboda. Částku 10 tisíc korun na svoji činnost dostane neziskové společenské sdružení. „Členy Jihočeského Vojenského sdružení jsou vojáci z povolání, pracovníci vojenské správy a další občané České republiky, kteří byli v letech 1948 až 1989 z politických důvodů perzekuováni a poté rehabilitováni a vyvíjejí úsilí k tomu, aby dějiny národního odboje za svobodu a demokracii byly objektivně zpracovány i vykládány,“ dodává primátor.