S velkou lítostí vám oznamujeme, že 7. dubna 2021 ve věku nedožitých 80 let nás navždy opustila nositelka řady vyznamenání a titulu Zasloužilý hasič paní MARIE KNEIFELOVÁ.

Marie Kneifelová vstoupila do sboru dobrovolných hasičů v Lubně v roce 1974. Od samého začátku svého působení u hasičů patřila k nejaktivnějším členům. Vykonávala mnoho funkcí na všech úrovních: SDH - referentka žen, preventista sboru, náměstkyně starosty SDH Okrsku - členka výboru okrsku, referentka žen, starostku okrsku, místostarostu ,referentku prevence. Její zapálení pro hasičskou myšlenku se pro ni stalo i životním zaměstnáním – v letech 1978 – 1981 působila na požární stanici v Novém Bydžově jako pověřený velitel. Po ukončení práce na stanici nastoupila na OV SPO v Hradci Králové, kde působila do svého odchodu do důchodu. I zde prošla několika funkcemi – okresní velitel, členka štábu výcviku a školení, vedoucí odborné rady prevence a členkou krajské odborné rady prevence, člen výkonného výboru, náměstek starosty. Za aktivní činnost ji byl v roce 2012 udělen titul Zasloužilý hasič.

Rodině a přátelům vyjadřujeme upřímnou soustrast.

M.K.parte.jpg

 

 

 

 

keniflova.jpg