Po více jak jednoleté přestávce z důvodů koronaviru se uskutečnilo v pátek 3.září 2021 v sále Domů hasičů v Karviné Hranicích tradiční setkání zasloužilých hasičů okresu Karviná, jejich partnerek a partnerů s představiteli okresního a krajského Sdružení hasičů a zástupci veřejného života našeho regionu. Mezi hosty byli starosta OSH ČMS Karviná a náměstek starosty MSK pan Tomáš Stefan, nově zvolený vedoucí krajského Aktivu ZH pan Ing. Leo Kuběna, ředitel HZS územního odboru Karviná pan plk. Ing. Ivo Pieter, primátor města Karviné Ing. Jan Wolf a jeho náměstek Ing. Lukáš Raszyk.  Pozvání přijali i představitelé polských hasiču a to náměstek starosty dobrovolných hasičů Wojvodství Slezského pan Jerzy Szkatula a starosta polského okresu Wodzislaw Slezský pan Piotr Mikolajczyk. Řízení akce se ujal vedoucí Aktivu ZH okresu Karviná a náměstek starosty OSH Karviná pan Milan Mencner, který přivítal všechny přítomné včetně hostů a seznámil je s programem. Na setkání byli pak přítomní seznámeni se zprávami o činnosti ZH nejen okresu Karviná, ale i celého Moravskoslezského kraje.

Zazněly zde také informace o spolupráci Hasičského záchranného sboru s dobrovolnými hasiči a o dalším dění. O situaci v Polsku nás informovali naši polští kolegové, kteří mimo jiné vyjádřili přesvědčení o naši další vzájemné spolupráci. Jednotliví hosté ve svých vystoupeních poděkovali za pozvání, zasloužilým hasičům za jejich práci, kterou stále podle možnosti pomáhají nejen ve sborech, ale také ve vyšších orgánech a popřáli jim do dalších let především pevné zdraví a mnoho úspěchů v jejich činnosti. Starosta OSH ČMS Karviná pak v dalším programu poblahopřál jubilantům k jejich výročí a předal jim u této příležitosti dárkové balíčky. Přítomným ženám předal jako poděkování za jejich práci a podporu květiny a ostatním malou pozornost. Celá akce byla velmi zdařilá také díky příjemnému prostření a připravenému občerstvení za což je třeba poděkovat především hasičům z Karviné Hranic, jmenovitě pak panu Vladislavu Jstrzembskimu, Josefu Kunzovi, Jaromíru Golasowskimu a dalším.


Za ZH Václav Helis