S hlubokým zármutkem vám oznamujeme, že ve dnes 6. září 2021 zemřel Ing. JIŘÍ ŠEPS. Člověk, který celý svůj život zasvětil hasičskému hnutí. 

Jiří Šeps se narodil 27. 8. 1951 ve Vrchlabí. Pocházel z hasičské rodiny, jeho otec i bratr se podíleli na rozvoji hasičského hnutí ve SDH Vrchlabí, kam vstoupil v roce 1968 i Jiří. Hasičina se mu stala nejen koníčkem ale i budoucím povoláním. V roce 1972 nastoupil do tehdejšího Veřejného požárního útvaru ve Vrchlabí. Zde prošel všemi funkcemi až na velitele družstva. V roce 1990 byl ustanoven na funkci velitele čety na okresním požárním útvaru v Trutnově. V tomto roce přestoupil i v rámci sdružení do SDH Trutnov – Horní Staré Město, kde působil do dnešní doby. Od roku 1993 vykonával funkci velitele požární stanice Trutnov a vedoucího oddělení IZS  okresu Trutnov. Následně funkci vedoucího pracoviště IZS a služeb HZS KHK ÚO Trutnov vykonával až do svého ukončení služebního poměru příslušníka HZS KHK ÚO Trutnov. Vystudoval TU Ostrava, fakultu bezpečnostního inženýrství. I nadále se věnoval rozvoji požární ochrany nejen v okrese Trutnov, ale i v Královéhradeckém kraji. Působil ve funkcích náměstka starosty OSH Trutnov, vedoucího OORR Trutnov, vedoucího KORR Královéhradeckého kraje. Byl činný i v hasičském sportu, působil jako rozhodčí -  instruktor požárního sportu, rozhodčí TFA a CTIF. Podílel se na přípravě a školení členů JSDH v rámci republiky. Byl členem ÚORR SH ČMS. Předával své bohaté zkušenosti při školení a výcviku v ÚHŠ v Bílých Poličanech, kde působil jako externí lektor. K hasičině vedl i své děti, které dodnes působí jak na dobrovolné, tak i profesionální dráze. 

Za svůj přínos k rozvoji požární ochrany byl Jiří Šeps oceněn celou řadou rezortních vyznamenání a čestných uznání. Na jednání Výkonného výboru SH ČMS 13. 6. 2019 mu byl schválen titul Zasloužilý hasič, předání tohoto vyznamenání se už bohužel nedožil. 

Rodině a přátelům vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Čest jeho památce.

Pokud jste měli štěstí, mohli jste se potkat s panem Šepsem ještě minulý týden 28. srpna na MČR v TFA ve Svitavách, kde působil v roli rozhodčího na prvním úseku závodní trati.

Foto: Jan Koutek, Ondřej Vojta (SH ČMS)