V sobotu 18. září 2021 se v prostorách budovaného Hasičského muzea v  Bechyni a poté v Kulturním domě konal Aktiv Zasloužilých hasičů Jihočeského kraje. Na toto setkání přijelo celkem 45 ZH z jednotlivých okresů Jihočeského kraje, jak nám potvrdil pan Alois Pazdera, starosta OSH ČMS Tábor, který letošní aktiv ZH organizoval. Na letošní účasti se podepsala i pandemická opatření, která stále platí. To bylo také příčinou proč se takovýto aktiv neuskutečnil v minulém roce. Milé ale je, že na takovéto setkání si může Zasloužilý hasič vzít doprovod, aby si vše náležitě užil a cítil se dobře. Uvítání přítomných proběhlo v areálu Hasičského muzea, kde jsou uloženy velmi pěkné exponáty hasičské techniky. Po prohlídce a drobném občerstvení jsme se odebrali do Kulturního domu, kde byl připraven hlavní program – přivítání hostů, jejich vystoupení, oběd, volná zábava a posezení s písničkou od hudby pana Metelce.

Objekt budovaného Hasičského muzea a poté Kulturní dům Bechyně přivítali i mnoho vzácných hostů – tajemníka města Ing. Františka Stacha, člena Senátu ČR pana Mgr. Jaroslava Větrovského, poslance Ing. Bartoška, europoslankyni Radku Maxovou, ředitele Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomíra Bureše, ředitele HZS JČK ÚO Tábor plk. Ing. Petra Hojsáka a starostu Krajského sdružení hasičů JČK  Mgr. Jiřího Žižku, který úvodní část aktivu vedl.  Ve svých příspěvcích hosté oceňovali dlouholetou a záslužnou práci hasičů, a to jak při řešení mimořádných případů, tak i nezastupitelnou roli celospolečenskou. Vždyť v některých obcích jsou hasiči jediní, kdo takovéto práce zabezpečují. Po slovech uznání jsme se dozvěděli i něco ze současného dění ve sdružení.

Celý den proběhl v milé a přátelské atmosféře a na závěr všechny potěšil malý dárek a ženy dostaly krásné růže. Nejen za sebe děkuji organizátorům za bezvadnou přípravu a péči o nás,“staré“ hasiče. Určitě se budeme těšit  na příští setkání.

Jiří Novák – vedoucí aktivu ZH Jihočeského kraje