8. ročník Junior univerzity skončil. V neděli 3. října v dopoledních hodinách proběhlo slavnostní ukončení v aule VŠB TU Ostrava. Studentům byly předány certifikáty o ukončení studia a byli vyhlášeni nejlepší 3 studenti tohoto ročníku, následovaly vystoupení přizvaných hostů.

Starostka SH ČMS Ing. Monika Němečková, která se slavnostní promoce zúčastnila, mimo jiné uvedla: „Děkuji všem aktérům, kteří se na projektu podíleli, děkuji VŠB TU Ostrava a HZS ČR za participaci i MŠMT ČR a Zlínskému kraji za dotační podporu. Všem absolventům přeji, ať nabyté vědomosti a dovednosti zúročí i v osobním životě a jejich nástupcům pro rok 2022 z Libereckého kraje nejméně tak dobrou partu, jako byla ta letošní. Ať se vám daří!"

Junior univerzita je dlouholetý vzdělávací projekt úseku mládeže SH ČMS, ve kterém se mladí lidé seznamují nejen s oblastí požární ochrany a IZS obecně, ale našim cílem je mimo jiné i motivace k budoucímu studiu technických oborů.

ODKAZ NA PŘÍSPĚVEK JUNIOR UNIVERZITY