Ve dnech 6. – 8. října 2021 se na brněnském výstavišti konal 20. mezinárodní veletrh požární techniky a služeb PYROS, jejímž organizátorem bylo BVV – Veletrhy Brno. Tradice tohoto veletrhu sahá až do roku 1972, kde se jedná o uceleném přehledu zaměření a činnosti jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému. Tento veletrh je tedy určen pro profesní subjekty z oblasti požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany života, zdraví a majetku. 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska bylo jedním z výše uvedených subjektů, které se zúčastnilo této akce. Z pozice vystavovatele zde SH ČMS představilo nejen svou činnost, ale návštěvníci mohli spatřit historické prapory nebo rozsáhlou sbírku domovenek některých sborů dobrovolných hasičů.

Společně s SH ČMS se na tomto veletrhu představilo například Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství HZS ČR, Policie ČR, Vězeňská služba ČR či Městská Policie Brno. Ze soukromých subjektů mohli návštěvníci zavítat ke stánku THT Polička, s.r.o., Dekonta CBRN, s.r.o. či MOTO-TRUCK CZ s.r.o.

Současně se na brněnském výstavišti konaly i další veletrhy, a to 11. mezinárodní veletrh bezpečnostní techniky a služeb ISET a 16. mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET.

Jelikož se tento veletrh koná jednou za dva roky, na další ročník se můžeme těšit v roce 2023, kde organizátorem bude opět BVV – Veletrhy Brno. 

Nikola Fenclová

referentka vnitroorganizačního úseku