S velkou lítostí oznamujeme, že dne 13. října 2021 zemřel Zasloužilý hasič Josef Hromádka.

Pan Hromádka se narodil 12. ledna 1953, od roku 1977 byl členem SDH Pačejov. Aktivně se zapojil do práce sboru, především na úseku mládeže. Od roku 1990 do roku 2010 pracoval jako člen OORM. I po svém odchodu z funkce se aktivně zapojoval při soutěžích MH. Při školení vedoucích MH byl jedním ze školitelů. Byl držitelem osvědčení vedoucí mládeže II. stupně a rozhodčím mládeže taktéž II. stupně. Za tuto činnost mu byla v roce 2002 udělena Medaile „Za výchovu mládeže“.
Pan Hromádka se významně podílel i na rozvoji sboru dobrovolných hasičů Pačejov. Zodpovědně pracoval ve funkci hospodáře. V okrsku č. 6 - Pačejov se zúčastňoval všech hasičských soutěží, kulturních a společenských akcí. V roce 2017 byl po zásluze oceněn „Řádem sv. Floriána“. Za celoživotní práci pro sbor mu byl v roce 2019 udělen „Titul Zasloužilý hasič“.
Rodině a přátelům vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Čest jeho památce.

 josef hromadka foto

 

josef hromadka parte