U příležitosti Dne válečných veteránů hejtman Libereckého kraje Martin Půta, při slavnostním nástupu 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany na základě závěru ze zasedání 4. bezpečnostní rady Libereckého kraje a jednotného souhlasu členů bezpečnostní rady Libereckého kraje, udělil záslužné medaile integrovaného záchranného systému.

Medailí II. stupně byl oceněn i Ing. Miloslav Miksánek, náměstek starostky OSH Semily.

Pan Miksánek je nejen příslušníkem HZS Libereckého kraje, ale i více jak 40 let velice aktivním členem SDH Loukov. Na OSH Semily pracoval jako instruktor a poté i jako starosta okresního sdružení. Organizoval velké hasičské sportovní a společenské akce, spolupodílel se na výchově mladé hasičské generace,  ale velkou péči věnoval i péči Zasloužilým hasičům a bývalým funkcionářům. Po nástupu k HZS se trvale snaží o prohlubování spolupráce  mezi dobrovolnými a profesionálními hasiči.

Jiřina Brychcí 

KSH Libereckého kraje