Ve dnech 11. a 12. listopadu 2021 v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi pokračovalo předávání vyznamenání titulu Zasloužilý hasič zbylým členům SH ČMS, kteří byli schváleni na tento titul již v letech 2019 – 2021. V těchto dnech toto vyznamenání putovalo oceněným do ústeckého, jihomoravského, jihočeského, libereckého, středočeského, královehradeckého, olomouckého kraje a kraje Vysočina. 

První den se předávání ujal čestný starosta SH ČMS Jan Slámečka, čestný náměstek starosty SH ČMS Lubomír Janeba a čestný náměstek starosty SH ČMS a vedoucí aktivu Zasloužilých hasičů Josef Netík. Výše jmenovaní pogratulovali k titulu celkem 48 kandidátům, z toho 4 in memoriam.

Druhý den byl titul udělen 44 zasloužilým hasičům, z toho 5 in memoriam. Ocenění obdrželi medaili a gratulaci od I. náměstka starostky SH ČMS Josefa Bidmona, náměstkyně starostky SH ČMS Dany Vilímkové a čestný náměstek starosty SH ČMS a vedoucí aktivu Zasloužilých hasičů Josef Netík.

Nikola Fenclová

referentka vnitroorganizačního úseku

SEZNAM OCENĚNÝCH ZASLOUŽILÝCH HASIČŮ - KE STAŽENÍ