Ve středu 24. listopadu nás všechny zastihla velmi smutná zpráva. Svatý Florián k sobě povolal našeho kolegu a kamaráda, bratra VÁCLAVA BOUKALA.

Vašek byl dobrovolným hasičem celým svým srdcem, jeho domovským sborem byly Střelské Hoštice, kam vstoupil v roce 1974. Od svého vstupu patřil k nejaktivnějším členům sboru, ve spolupráci se členy místního SDH zajišťoval organizaci kulturních a společenských akcí a účastnil se mnoha zásahů jednotky sboru dobrovolných hasičů. V posledních volebních obdobích zastával funkci starosty sboru, stejně tak starosty okrsku a byl členem výkonného výboru Okresního sdružení hasičů ve Strakonicích.

Na celostátní úrovni byl v minulosti členem Ústřední odborné rady represe a Ústřední odborné rady hasičských soutěží.

Vždy byl velkou oporou své manželce, starostce Okresního sdružení hasičů ve Strakonicích, Jarce Boukalové.

Vašek byl dlouholetým rozhodčím mládeže i požárního sportu. Byl držitelem odznaku preventista II a instruktorem preventivně výchovné činnosti.

Za svou aktivní činnost získal mnohá vyznamenání, od roku 2018 byl nositelem titulu Zasloužilý hasič.

Na Vaška budeme vzpomínat jako na usměvavého společníka, chlapa s velkým srdcem, vždy sršícího dobrou náladou a optimismem.

ČEST JEHO PAMÁTCE!

Za Krajské sdružení hasičů Jihočeského kraje

Mgr. Jiří Žižka, starosta