Výkonný výbor SH ČMS dne 2. 12. 2021 na základě usnesení č. 88/2-12-2021 schválil prodloužení kvalifikací, které uděluje SH ČMS, všem, kteří si je nestihli obnovit. Platnost kvalifikací se prodlužuje do 31. 12.2022.

Jedná se například o kvalifikace Vedoucí mládeže, Rozhodčí soutěží mládeže, Garant vzdělávání na úseku mládeže, Rozhodčí požárního sportu, Rozhodčí TFA a Rozhodčí CTIF.

Upozorňujeme, že prodloužení se netýká kvalifikace Rozhodčí – instruktor PS, kterou je nutné obnovit v řádném termínu!

Ing. Lucie Šulcová