7. ledna 2022, na samém začátku nového roku, zemřel ve věku 92 let významný a obětavý člen Sboru dobrovolných hasičů v Bystrém pan František Moravec. Do bysterského sboru vstoupil v roce 1954. Od samého vstupu do sboru byl velmi aktivním členem. Již od poloviny padesátých let minulého století zastával funkci vedoucího mládeže bysterského sboru. Brzy se stal členem výboru  a od roku 1962 byl pověřen funkcí zástupce velitele sboru. V roce 1965 byl zvolen za velitele sboru a úspěšně řídil činnost při zásazích a námětových cvičeních v Bystrém a jeho okolí na svitavském okrese. V dřívějších dobách, jako člen a funkcionář výboru sboru, zastupoval SDH Bystré při jednáních vyšších hasičských orgánů. Ve starším věku patřil vždy k činným členům a pomáhal aktivně organizovat kulturní a společenské události sboru.

Jeho dlouholetá a záslužná práce byla oceněna řadou uznání a hasičských vyznamenání. Byl nositelem medaile Za mimořádné zásluhy a byl vyznamenán Řádem sv. Floriána.

Jméno pana Františka Moravce zůstane v paměti současných členů sboru a bude zapsáno do historie bysterského sboru.

Výbor SDH Bystré