Poutní místo Svatý Hostýn, opět po roce, v sobotu 30. dubna 2022, přivítalo tisíce hasičů a dalších poutníků na XXVII. mezinárodní hasičské pouti. Setkali se zde hasiči z celé České republiky se svými zahraničními kolegy ze Slovenska, Chorvatska a Polska. Po nástupu se průvod pod velením Vladimíra Hanáka a za doprovodu dechové hudby „Provodovjané" přesunul před baziliku Nanebevzetí Panny Marie. Účastníky poutě přivítal Lubomír Marušák a ve svých vystoupeních pozdravili přítomné starostka SH ČMS Monika Němečková, hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, arcibiskup olomoucký mons. Jan Graubner.

85 historických praporů z téměř 140 registrovaných sborů dobrovolných hasičů přivedlo účastníky poutě do baziliky a jejího nejbližšího okolí. Mši svatou celebroval arcibiskup olomoucký mons. Jan Graubner. V závěru byly žehnány dva nové hasičské prapory.

Velká účast hasičů i ostatních návštěvníků potvrdila velkou tradici této nadnárodní hasičské poutě. Pořadatelé z okrsku Lukovské Podhradí s podporou OSH Zlín, KSH Zlínského kraje a ústředí SH ČMS opět zajistili důstojnou oslavu svátku patrona hasičů, svatého Floriána.

Mgr. Irena Špačková

FOTOGALERIE - ke stažení