Sbor dobrovolných hasičů v Králíkách dne 7. 5. 2022 pořádal hasičskou pouť k uctění sv. Floriána na nejvyšším poutním místě Pardubického kraje, Hoře Matky Boží na Dolní Hedeči u Králík. Po bohoslužbě se mohli návštěvníci občerstvit, prohlédnout techniku Hasičského záchranného sboru a jednotky sboru dobrovolných hasičů a shlédnout ukázku vyprošťování osoby z vozidla po simulované dopravní nehodě. Pro děti byly připraveny různé soutěže s drobnou odměnou.

Bc. Milan Kacálek