Aktiv Zasloužilých hasičů SH ČMS rozšířil své řady o další nové členy, kteří byli ve dnech 3. – 4. 5. 2022 slavnostně vyznamenáni titulem „Zasloužilý hasič“. Tento slavnostní akt se odehrál v reprezentačním sále Centra hasičského hnutí na zámku v Přibyslavi, kterému předcházelo kulturní vystoupení místního pěveckého sboru za klavírního doprovodu.

První den 3. 5. 2022 bylo předáno celkem 25 nejvyšších vyznamenání, z toho jedno in memoriam. Tento den byl významný i pro jednoho, již člena Aktivu zasloužilých hasičů tím, že byl nejstarším oceněným Zasloužilým hasičem v rámci tohoto slavnostního aktu. Jedná se o pana Jana Žabčíka z okresu Vsetín, který v letošním roce oslaví své 88. narozeniny. Předávání se v tento den ujali náměstkyně starostky Dana Vilímková, náměstek starosty Bc. Richard Dudek a vedoucí Aktivu Zasloužilých hasičů Josef Netík.

Druhý den  4. 5. 2022 bylo oceněno celkem 28 kandidátů na tento titul, z toho dva in memoriam. Předávajícími pro tento den byli starostka SH ČMS Ing. Monika Němečková, první náměstek starostky Josef Bidmon, čestný starosta SH ČMS Jan Slámečka a vedoucí Aktivu Zasloužilých hasičů Josef Netík.

Slavnostní předávání titulu Zasloužilý hasič dne 4. 5. 2022 bylo zakončeno pietním aktem, který se konal na počest padlých, popravených a umučených hasičů ve 2. sv. válce, věnec byl položen k soše hasiče-záchranáře. Projev starostky SH ČMS akcentoval účast hasičů v odboji proti hitlerovské okupaci Československa.

Bc. Nikola Fenclová

referentka vnitroorganizačního úseku

SEZNAM OCENĚNÝCH ZASLOUŽILÝCH HASIČŮ - KE STAŽENÍ