Dne 11. 6. 2022 proběhl výlet aktivu zasloužilých hasičů okresu Louny na hasičské slavnosti v Litoměřicích.  Účastnilo se 9 osob, členové aktivu a přizvaní hosté.

Sešli jsme se na stanici HZS Louny a jedním vozem, mikrobusem, jsme společně v 9 hod vyjeli směrem na Litoměřice. Na náměstí jsme přišli akorát na slavností zahájení, řazení praporů, projevů hostů a nakonec přehlídky techniky a jednotek SDH obcí z celé republiky, které se následně přemístily z náměstí na samotné výstaviště. 

Celá výstavní plocha byla poseta vzorně udržovanou technikou všeho druhu, vztahující se k vývoji hasičstva od raných let až po moderní, novou techniku. Nebudu popisovat jednotlivé pavilony, každý měl možnost se pokochat osobně. Pro mne samotného to byla pastva pro oči a promítnutí svých vlastních vzpomínek, kdy jsem v roce 1968 byl přiveden starším bratrem k hasičstvu. Před odjezdem jsme se všichni sešli u stánku a vystavované techniky SDH Krásný Dvůr a společně jsme si mezi sebou vyjadřovali, jak silné osobní vzpomínky na nás zanechala tato výstava. Před naším odjezdem se za námi i přes nabitý program přišel podívat Jiří Henc, starosta Krajského sdružení hasičů Ústeckého kraje, a pozdravil naší skupinu, jelikož též patří do našich řad zasloužilých hasičů. Na celé dění kolem zájezdu dohlížel Jaroslav Kosina, starosta SDH Louny, který společně s námi prožil velice příjemný sluneční den, plný dojmů a dohlédl, abychom se v pohodě dostali ve zdraví domů. Oběma moc děkujeme za stálou podporu při naší činnosti sdružení zasloužilých hasičů Louny.

12. 6. 2022 

Václav Hančar