S velkou lítostí oznamujeme, že dne 16. 6. 2022 zemřel Zasloužilý hasič JOSEF BAUER. Pan Bauer se narodil 17. 9.  1944, od roku 1971 byl členem SDH Nezdice na Šumavě, kde zastával funkci organizačního referenta. Od roku 2015 pracoval jako člen KRR SDH. V roce 2010 byl zvolen starostou okrsku č. 11 Strašín. Od roku 1995 byl členem ORP OSH Klatovy, tuto funkci zastával zodpovědně čtyři volební období. Za jeho obětavou práci mu byl v roce 2008 udělen Titul Zasloužilý hasič.

Rodině a přátelům vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Čest jeho památce.

Jaroslav Šimáček

OSH Klatovy