NEJEN PLAMEN JSOU HASIČI

Dobrovolní hasiči – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska mají opravdu široké pole své působnosti.

Samozřejmě, že dominantním cílem je spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry, poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech a ochrana obyvatelstva zejména tak, že vyhledává ve svých řadách členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obci a vybírá dobrovolníky pro výkon dobrovolnictví. Zásadní se i sportovní činnost, SH ČMS je svou sportující základnou a se svými úspěch patří mezi největší a velice úspěšné členy České unie sportu. Nezapomíná na soustavné vzdělávání svých členů, na publikační a ediční činnost, dokumentování historie, důležitá je i kulturní a společenská práce v obcích a městech.

Tou nejsilnější zbraní dobrovolných hasičů je ale práce s mládeží. První práce s mládežnickými družinami jsou zdokumentovány už začátkem minulého století, ale před 50 lety založením hry Plamen tato práce začala mít svou systematičnost a organizovanost.

O tom, jak se před 50 lety s hrou Plamen začínalo a kam se oblast mládeže dostala dnes se můžete přesvědčit na výstavě „NEJEN PLAMEN JSOU HASIČI“ v prostorách vstupního vestibulu budovy krajského úřadu Libereckého kraje, do konce července. Bonusem návštěvy může být i návštěva teras v 17. patře budovy Krajského úřadu, a pokochat se vyhlídkou na město Liberec, na Ještěd a široké okolí.

Ing. Jiřina Brychcí, starostka KSH Libereckého kraje