Dne 14. července 2022 nás zcela náhle a nečekaně navždy opustil ve věku nedožitých 70 let pan METODĚJ POPOV, DiS, president Asociace velitelů HZS podniků.

Svoji hasičskou kariéru začal u podnikového hasičského sboru Tatra Kopřivnice a posléze přešel do HZSP Biocel Paskov. V tomto podnikovém sboru se postupně vypracoval až na pozici jeho velitele, kde setrval až do odchodu do důchodu. Během svého působení v Biocelu Paskov z tamního sboru vybudoval kvalitní podnikový hasičský sbor, který úspěšně zasahoval při mimořádných událostech uvnitř podniku, ale měl na svém kontě i řadu úspěšných zásahů i mimo svůj areál. Po revoluci v roce 1989 se rovněž zaměřil na zkvalitnění pracovních i sociálních podmínek podnikových hasičů. Stal se spoluzakladatelem AVHZSP a úspěšně pracoval v jejím výkonném výboru. V roce 2018 po ukončení mise prvního  presidenta AVHZSP Ing. Oldřicha Lukše, byl zvolen do pozice dalšího presidenta AVHZSP. I v této funkci věnoval maximum úsilí ke zlepšení postavení podnikových hasičů a přispěl k pokračování pozitivního image Asociace. Jeho působení a aktivity zhatila náhlá smrt. Pan Popov se zapsal nesmazatelným písmem do historie a paměti všech podnikových hasičů, ale i hasičů státních a dobrovolných a též organizací, které české hasičstvo podporovaly a podporují.

Nikdy na něj nezapomenemE.

Za AVHZSP Ing. Oldřich Lukš, emeritní president Asociace