S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 8. srpna 2022 zemřel bratr Miloslav Douda, který byl od roku 2021 nositelem titulu zasloužilý hasič. Bratr Miloslav Douda byl dlouholetý velitel JSDHO Bechyně a velitel okrsku Bechyně. Od roku 1988 působil jako okresní funkcionář, v letech 2005 – 2020 zastával funkci náměstka starosty OSH Tábor a dále pokračoval jako vedoucí Aktivu ZH OSH Tábor.
Velkou měrou se zasloužil o budování a fungování Hasičského muzea v Bechyni, které bylo otevřeno již v roce 1974. Péče o muzejní exponáty byla jeho velkou vášní.
Zemřel člověk, jenž byl tělem i duší hasičem.

Za OSH Tábor Alois Pazdera
starosta OSH

Parte Douda