Psal se rok 1922, kdy vedení Svazu československého hasičstva zvalo na celostátní setkání hasičstva v Trenčíně ve dnech 5.-7. 8. 1922. V sobotu 6. 8. 1922 přišli hosté z Čech, Moravy, Slezska a delegáti hasičských sborů ze Slovenska do dvorany trenčínského hotelu Tatra (nyní Elizabeth), kde byla založena Zemská hasičská jednota na Slovensku z popudu průkopníků hasičstva Vojtěcha Nemáka a Miroslava Schmidta. Následovníci z Dobrovolné požární ochrany Slovenské republiky se po 100 letech na den přesně sešli, aby společně oslavili století organizované požární ochrany. Slavnostní den započal pontifikální mší svatou v piaristickém kostele sv. Františka Xaverského, kterou za přítomnosti velkého množství hasičů ve stejnokrojích a slavnostních praporů celebroval J.E. mons. František Rábek, vojenský ordinář pro ozbrojené sily a ozbrojené složky SR a biskupský vikář plk. PaedDr. Jozef Paluba. Na závěr slavnostní mše proběhlo požehnání nového praporu DPO SR. Velkolepé oslavy pokračovaly slavnostním průvodem za vedení mažoretek z Nové Dubnice a Hudby Ministerstva vnitra SR od hotelu Elizabeth na Mírové náměstí, kde proběhly slavnostní projevy a zdravice četných hostů. Delegaci SH ČMS zastupoval první náměstek starostky Josef Bidmon a vedoucí ÚOROO Pavel Říha.

Slavnosti se účastnili i dobrovolní hasiči z České a Maďarské republiky. Vrcholem oslav bylo dekorování velkého množství hasičských praporů pamětní stuhou a křest knihy Mgr. Stanislava Vanče „100 rokov ZHJ na Slovensku a DPO SR“. V doprovodném programu byly připraveny ukázky zásahu profesionálních hasičů OR HaZZ Trenčín. K vidění byla historická i současná požární technika. Četným divákům se představili i mladí hasiči, kteří jsou zárukou, že další generace dobrovolných hasičů bude pomáhat dál. Pro děti byly připraveny hry a soutěže. Odpoledne v prostorách Úřadu Trenčínského samosprávního kraje se odehrálo republikové valné shromáždění, kdy byl delegáty zvolen nový prezident Bc. Jozef Smolinský, společně s novým vedením DPO SR. V rámci doprovodného programu připravili členové skupiny sběratelů předmětů hasičstva a požární ochrany při Centru hasičského hnutí Přibyslav tematickou výstavu československých uniforem, medailí a odznaků, funkčního a hodnostního označení a modelů požárních vozidel. V podvečer ulicemi Trenčína projela spanilá jízda.

Text: Mgr. David Dvořáček

Foto: Sláva Gajdošíková, Trenčiansky samosprávny kraj

Generální inspektor Bc. Jozef Smolinský vstoupil mezi dobrovolné hasiče v 15 letech v roce 1970. V letech 1984-1998 vykonával funkci velitele DPS a od roku 1994 předsedy DHZ Stará Turá. V současnosti vykonával funkci předsedy OV ÚzO DPO SR v Novém Městě nad Váhem, předsedy KO DPO SR Trenčín, člena Sněmu DPO SR a člena Prezídia DPO SR, člen 2014-2017, předseda 2017-dosud Republikové organizačně-právní komise. V průběhu svého působení v řadách dobrovolných hasičů absolvoval celou řadu odborných školení. Hasičstvu se věnoval i profesionálně, když 20 let působil jako technik požární ochrany v podniku CHIRANA-PREMA a.s. Stará Turá a od roku 1999 byl přednostou okresního úřadu jmenovaný do funkce náčelníka odboru požární ochrany. Úkoly vyplývající ze zastávaných funkcí si plnil vždy zodpovědně a získané zkušenosti ochotně předával ostatním členům a funkcionářům. V průběhu svého členství se významnou mírou zapříčinil o rozvoj dobrovolného hasičstva hlavně v okresech Trenčín a Nové Město nad Váhom. Za svoji práci byl oceněný množstvím děkovných listů a ocenění na úrovni okresu, kraje a DPO SR. V roce 2011 mu byl udělen Řád sv. Floriána, 2015 titul „Zasloužilý člen DPO SR“ a 2020 „Řád čestného hasičstva“. Toto nejvyšší vyznamenání převzal za dlouholetou aktivní a záslužnou práci v dobrovolné požární ochraně. Jako člen pracovní skupiny za DPO SR se podílel i na zpracování návrhu celoplošného rozmístění sil a prostředků hasičských jednotek na území Slovenské republiky. Je pravidelný účastník Mezinárodní hasičské pouti na sv. Hostýně a dlouhodobě vede družbu s OSH Uherské Hradiště.

Mgr. David Dvořáček

Foto: DPO SR

FOTOGALERIE