První společné setkání Zasloužilých hasičů OSH Příbram a OSH Písek se uskutečnilo dne 8. září 2022 na okrese Příbram. Před tímto setkáním jsme se ráno sešli v Blatné k prohlídce Zámeckého lihovaru a pivovaru. Po komentované prohlídce s výkladem a ochutnávkou jsme se přesunuli do obce Hvožďany na okrese Příbram, kde byl pro přítomné Zasloužilé hasiče včetně doprovodu připraven doprovodný program. Nejprve jsme navštívili zrekonstruovaný špejchar, kde nás přivítala starostka obce Hvožďany paní Markéta Balková, která nás seznámila s historií i současností obce.

Po té vystoupil ZH br. František Polák, který má v objektu umístěné Hasičské muzeum. Jeho podrobný výklad byl velice zajímavý a poučný. Po prohlídce Hasičského muzea jsme se přemístili do nedaleké restaurace, kde pokračoval další program. V krátkých zdravicích vystoupil starosta OSH Příbram br. Václav Jankovský, starosta SDH Hvožďany br. Tůma a starostka obce paní Markéta Balková, která obdržela za práci a pomoc dobrovolným hasičům krásnou kytici. Po skončení oficiální části a dobrém obědě se svým velmi pěkným programem vystoupily děti ze zdejší ZŠ. Potom již následovala volná zábava za doprovodu živé hudby. Čas rychle utíkal a nezbylo než se rozloučit s přáním dalšího setkání, tentokráte na okrese Písek. Poděkování patří všem, kteří se na průběhu a organizaci podíleli.

Jiří Novák

vedoucí aktivu ZH OSH Písek