S velkou lítostí vám oznamujeme, že nás dne 9. září 2022 ve věku nedožitých 82 let navždy opustil člen SDH Ostrava -  Přívoz bratr JOSEF DOSPIVA.

Josef Dospiva byl v minulosti členem pléna ÚV SPO, členem předsednictva KV SPO Severomoravského kraje a členem VV OSH Ostrava. Je od roku 2001 nositelem titulu Zasloužilý hasič a nejvyšších odznaků odborností.
Rodině a přátelům vyjadřujeme upřímnou soustrast.Ladislav Čablastarosta SDH Přívoz