Jak konkrétně Popálky pomáhají popáleným? Z čeho je naše činnost financovaná?Jak s penězi dárců hospodaříme? Kolik lidí v organizaci pracuje? Kdo jsou naši partneři?
Odpovědi na tyto (a další) otázky se dozvíte pěkně pohromadě v aktuální výroční zprávě nzeziskové organizace POPÁLKY o.p.s