V úterý 13. září 2022 se přírodní areál Památníku Jana Žižky z Trocnova stal místem setkání Zasloužilých hasičů Jihočeského kraje. Do krásného přírodního prostředí areálu Památníku přijelo téměř 60 Zasloužilých hasičů, většinou s doprovodem, aby si vše náležitě každý užil, zavzpomínal na dobu aktivní hasičské činnosti a cítil se dobře. Tomu nakonec přálo i krásné podzimní počasí. V oficiální části setkání přivítal starosta Krajského sdružení hasičů ČMS jihočeského kraje br. Mgr. Jiří Žižka přítomné Zasloužilé hasiče a hosty, zejména ředitele Jihočeského muzea pana Ing. Františka Štangla, kterému poděkoval za možnost konání aktivu Zasloužilých hasičů v areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova a emeritního ředitele HZS Jčk pana Ing. Luboše Bureše.

Ve zdravici vystoupil  pan Ing. Štangl, který poděkoval za pozvání a Zasloužilé hasiče pozval na prohlídku budovaného archeoskanzenu, který modeluje výsek zástavby středověké vesnice konce 14. století. Zasloužilé hasiče pozdravil dále i emeritní ředitel HZS Jihočeského kraje pan Ing. Bureš, vedoucí aktivu ZH Jčk Jiří Novák a emeritní starosta KSH br. Václav Žižka. Po skončení této části následovalo nezbytné fotografování a poté prohlídka dokončených částí archeoskanzenu s poutavým výkladem. Prohlédli jsme si dokončenou hlavní budovu včetně vybavení a další objekty. Po chutném obědě, který připravil  „šéfkuchař“ br. Sláva Klika z Dolního Bukovska se svým kolektivem ještě vystoupili mladí hasiči Ohrazeníčko s působivou ukázkou zásahu složek IZS.

Jejich vystoupení bylo odměněno velkým potleskem. Po skončení ukázky následovala volná zábava a dobrou náladu zpestřila i dechovka „Ševětínka“, která nám hrála prakticky po celou dobu setkání. Celý den proběhl v milé a přátelské atmosféře, jídla a pití byl dostatek a na závěr dostal každý Zasloužilý hasič drobný dárek a fotografii ze setkání. Nejen za sebe děkuji organizátorům – Okresnímu a Krajskému sdružení hasičů ČMS České Budějovice za vzornou přípravu a péči o nás „staré“ hasiče. Všichni se těšíme na další setkání v roce 2023.

Jiří Novák – vedoucí aktivu Zasloužilých hasičů Jihočeského kraje

Příloha : fotodokumentace (zpracovatel br. Jan Pazdera)