Na přibyslavském zámku se první listopadovou sobotu konala celostátní oslava 50. výročí založení hry Plamen. Hra vznikla v roce 1972 v tehdejším Československém svazu požární ochrany s posláním rozvíjet dětské znalosti, vědomosti a dovednosti s přihlédnutím ke specifické oblasti požární ochrany. V současné době je do hry v rámci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska zapojeno přes 40 000 dětí mladších 15 let. Devítičlenná soutěžní družstva mladých hasičů mohou být složena z dětí obou pohlaví. Do Přibyslavi přijelo přibližně sto hasičů, kteří se o hru Plamen ve sborech dobrovolných hasičů starají, mnozí z nich před půl stoletím stáli u jejího zrodu. Historii hry, její současná pravidla, úspěchy i problémy přiblížila starostka SH ČMS Monika Němečková, která spolu s ředitelkou Centra hasičského hnutí Přibyslav Janou Fialovou všem účastníkům oslavy předala medaile a pamětní listy. Vystaveny byly poháry za vítězství mladých hasičů na světových olympiádách a mistrovstvích. Večer se v hotelu Přibyslav konalo společenské setkání a zpívalo se u kytary.

text a foto: Ivo Havlík