Úspěšnou sezónu má za sebou Sdružení dobrovolných hasičů Nový Knín. Hasiči a hasičky získali hned devět pohárů. Navíc družstvu žen se podařilo posílit o čtyři nové členky.
Jednou z nejúspěšnějších byla pro novoknínské dobráky soutěž, kterou sami uspořádali. Ženy na sklonku srpna braly hned dva poháry za druhá místa a muži obsadili bronzovou příčku.
Na závěr sezóny se SDH Nový Knín zúčastnilo soutěže pod vedením Hasiči ČHJ Libčice. Jako první se běhaly požární útoky, poté následovala štafeta savců. Během požárních útoků si muži vybojovali 3. místo a ženy si svým útokem zajistily 1. místo. Ve štafetě brali muži museli celkové 3. místo.
Dobrovolní hasiči v Novém Kníně letos oslavili 140 let existence. Vše začalo v červnu roku 1882, kdy se 30. června sešla městská rada a zvolila prozatímní výbor ve složení: tehdejší starosta města J. A. Harfel, Antonín Černý, Čeněk Červenka, Josef Kolumbus, Antonín Smělý, Šebestián Brejcha a Antonín Michálek. Po první schůzi prozatímního výboru byl cvičitelem zvolen Josef Hořejší z Velvar, který sbor během šesti týdnů vycvičil.
Na první ustavující valné hromadě byl velitelem zvolen Josef Kolumbus, který tuto funkci zastával dlouhých padesát jedna let.
 
autor: Martin Rumler
zdroj: Středočeský týdeník, 16. 11. 2022, s. 4.