V souladu se Strategií spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030 byla dne 28. června 2022 zřízena usnesením Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Expertní skupina k systémové změně financování veřejně prospěšných služeb a činností ze státního rozpočtu. 

Úkolem Expertní skupiny bude vyhodnotit současný systém financování veřejně prospěšných služeb a činností a iniciovat systémovou změnu financování, jež povede k zefektivnění a zjednodušení financování veřejně prospěšných služeb a činností poskytovaných NNO. Expertní skupina se zřizuje na dva roky. Výsledkem činnosti Expertní skupiny bude analýza možností systémové změny financování veřejně prospěšných služeb a činností. 

V úterý 22. listopadu proběhlo na Úřadu vlády ČR první jednání Expertní skupiny při Radě vlády pro nestátní neziskové organizace k systémové změně financování. Skupinu tvoří zástupci ministerstev a neziskových organizací v paritním zastoupení. V rámci programu byl představen účel a cíle skupiny, byly shrnuty podněty z veřejné výzvy pro nestátní neziskové organizace k zaslání námětů k jednání skupiny. Sdružení hasičů zastupovala starostka Ing. Monika Němečková, dalšími členy skupiny jsou například Ing. Aleš Sedláček (Česká rada dětí a mládeže), Ing. Petr Stýblo (Český svaz ochrránců přírody), nebo Ing. Klára Koblížková (Český červený kříž).