Při hašení požáru na Českolipsku ve středu 30. listopadu zemřel Ing. JAN DVOŘÁK. Zesnulý dobrovolný hasič za sebou zanechal mnoho let aktivní činnosti ve sboru i v jednotce, během které si ho okolí zapsalo jako obětavého člověka, který byl vždy ochoten pomáhat druhým. I proto bude velmi chybět nejen svým blízkým, jednotce a okolí, ale také celé hasičské rodině.

Sdružení hasičů je hluboce zarmouceno a vyjadřuje všem pozůstalým, rodině, členům jednotky, sboru  i obci Skalice u České Lípy nejhlubší soustrast. Vždy je velmi těžké, když přijdeme o jakéhokoliv blízkého člověka, o to více, pokud se jedná o našeho kolegu a kamaráda.