Vážení a milí dobrovolní hasiči a hasičky,

členové a členky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Končí rok 2022. Z mého podhledu to byl další náročný rok, ve kterém jsme se museli naučit žít v nových podmínkách a přizpůsobit se změnám, které přišly zejména v souvislosti s rapidním nárůstem cen potravin, pohonných hmot či energií. Ano, dotýká se to každého z nás, v životě osobním i spolkovém. Přesto se dobrovolní hasiči dokázali semknout a jako vždy v těžkých chvílích být tam, kde to bylo důležité a potřebné.

Krajská centra pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny či rozsáhlý požár v Národním parku České Švýcarsko jsou jen malým výčtem mimořádných událostí, kde Vaše pomoc hrála podstatnou roli. Jako každá celospolečenská krize i tato má své stinné stránky, ale i příležitosti. Věřím, že nás dokáže posílit, možná si více začneme vážit obyčejných věcí a pozitivních hodnot, jako jsou solidarita, slušnost a porozumění.

Dobrovolnictví je nejnáročnější „profese“, kterou znám. Nelze ji vykonávat bez obrovské vlny lidské energie, otevřenosti a ochoty obětovat kus sebe, svého já pro ty druhé. Vážím si každého z Vás, malého či velkého, hasiče či hasičky. Společně nejen pomáháte, kde je potřeba, ale připravujete akce pro druhé, vytváříte nezapomenutelnou atmosféru pospolitosti, spolupráce a jednoty. V dobách příznivých, i v dobách těžkých. Přijměte za to mé upřímné poděkování.

V rámci činnosti hlavního spolku jsme v roce 2022 zahájili mimosoudní jednání ve věcech soudních řízení. Prošli jsme kontrolním procesem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Národní sportovní agentury. V obou případech bylo konstatováno, že poskytnuté státní prostředky byly v kontrolovaném období čerpány v souladu s příslušným rozhodnutím a z hlediska účelovosti a efektivnosti v kontrolovaných oblastech nebyly shledány nedostatky. 

Dali jste nám důvěru a my děláme maximum, abychom ji relevantně využili. Nechceme měnit vše od základu, snažíme se vykonávat svou práci tak, jak nejlépe umíme, podporovat smysluplné věci, čelit těžkostem s chladnou hlavou a odpovědně.

Některá rozhodnutí jsou nepopulární a nelze se zavděčit každému, ale právě odpovědnost je to, co nás spojuje, k čemu jsme se zavázali. Přijímáme konstruktivní a slušnou kritiku, která dokáže věci vylepšit. Nezastíráme, že nás těší pozitivní zpětná vazba, která vždy motivuje. Právě taková přicházela například v souvislosti s 8. ročníkem Litoměřických slavností, stejně tak jako v souvislosti se skvělým vystoupením našich hasičských sportovců na Hasičské olympiádě ve slovinském Celje.

Předali jsme šest Záslužných řádů českého hasičstva významným osobnostem našeho sdružení. Ocenili jsme i pamětníky a zakladatele Hry Plamen na slavnostním setkání v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi u příležitosti 50. výročí od vzniku Hry Plamen. Prolínání generací je neodmyslitelnou součástí naší spolkové činnosti. Z mého pohledu je to přednost, na které můžeme stavět, ne budovat bariéry.  

Navázali jsme nová partnerství a spolupráci a právě našim partnerů, těm skalním i těm novodobým, bych velmi ráda poděkovala za jejich přízeň a podporu.

Vážení členové a členky Sdružení hasičů, Čech, Moravy a Slezska,

oceňuji Váš přístup a nasazení, s jakým všichni přistupujete k náročnému poslání dobrovolné práce pro celou naši společnost, pro občany Vašich obcí a měst.

Hasiči jsou nesmírně přátelští lidé, kteří dnes a denně podávají pomocnou ruku.

Bohužel jsou okamžiky, kdy se jim jejich poslání stane osudným. Proto vzpomínejme prosím na všechny naše kamarády a kolegy, kteří nad námi bdí z hasičského nebe.

Milí hasiči, milé hasičky,

přeji Vám a Vašim blízkým, nejen v čase vánočním, ale po celý další rok dostatek pozitivní energie, zdraví a řadu dobrých přátel.

Přeji Vám, ať máte vždy možnost jednat sebevědomě a svobodně, v duchu pevných morálních hodnot a postojů.

S úctou,

Monika Němečková