Členové SDH Jevíčko dne 15.1. společně s SDH Křenov, Nová Ves u Litomyšle a Vidlatá Seč odvezli humanitární pomoc Pardubického kraje, v podobě 45 ks elektrocentrál 2,5 kVA (výkon motoru 4,1 kW), 10 ks elektrocentrál 5,5 kVA (výkon motoru 9,6 kW) a 10 ks plovoucích čerpadel Poseidon do Užhorodu na Ukrajině. Tuto techniku zakoupil Pardubický kraj pro potřeby obyvatel Ukrajiny a byla v prosinci uložena v Jevíčku v Domě hasičů. 15.1.2023 se jmenované SDH sjely na místo a celý náklad byl naložen do dopravních automobilů. Vzhledem k objemu a váze nákladu byly použity 4 dopravní automobily dobrovolných hasičů. V každém voze jeli dva řidiči. Celou výpravu vedl starosta KSH a předseda Výboru IZS Pardubického kraje Josef Bidmon.

Po naložení vozidel jsme šli na večeři do Hotelu Morava, kde nás přivítal majitel pan Petr Janíček, který nám poskytl večeři a stravu na cestu zdarma. S přáním šťastného návratu jsme se vydali na cestu do 750 km vzdáleného Užhorodu. Trasu jsme měli určenou přes Brno, Bratislavu, Budapešť na přechod Záhony – Čop, kde jsme prošli celní a pasovou prohlídkou bez větších potíží. Z hranic už je to jen kousek do Užhorodu, kam jsme dorazili v 6:30 místního času (na Ukrajině je o hodinu více než u nás). Po telefonické domluvě se zástupcem oblastní rady Zakarpatí jsme přijeli do sídla oblastní rady, kde nás čekal předseda Volodymyr Chubirko. Zde nás pohostili, vyřešili jsme dokumentaci k humanitární pomoci a šli ji předat před budovu. Před budovou proběhla tisková konference s místními médii a ukázka dovezených věcí. Následně jsme náklad vyložili ve skladu humanitární pomoci v Užhorodě. Po složení nákladu jsme se s přáteli rozloučili a nabrali směr domů.

Při zpáteční cestě jsme se dost výrazně zdrželi na maďarské hranici, kde probíhala důkladná prohlídka všech projíždějících vozidel. Po projetí hranic jsme již nezadržitelně a spořádaně v jedné koloně upalovali domů. V Letovicích na benzínce jsme se mezi sebou rozloučili a každý pokračoval na svoji domovskou hasičárnu. Domů jsme dorazili těsně před desátou hodinou večerní.

Celá cesta byla náročná nejenom kvůli vzdálenosti, ale i počasí, kdy skoro celou cestu intenzivně pršelo a místy se objevovala hustá mlha. Převážná část cestování probíhala v noci. Všem řidičům patří velké poděkování za práci, kterou odvedli a obcím velký dík za poskytnutá vozidla.

za výpravu

Jan Bidmon, starosta SDH Jevíčko

Sdružení hasičů děkuje všem dobrovolným hasičům za jejich nasazení a ochotu pomoci občanům Ukrajiny.