S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 31. ledna 2023 zemřel ve věku 75 let Zasloužilý hasič VLADIMÍR GVUZĎ. 

Rodině a přátelům vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Čest jeho památce.

Bratr Vladimír Gvuzď byl členem SH ČMS od roku 1962 až doposud. Za dobu členství získal řadu odborností a kvalifikací: absolvent dálkové školy PO, Vzorný hasič II., Vedoucí mládeže I. – činovník, Rozhodčí mládeže I., Rozhodčí požárního sportu II. Titul zasloužilý hasič mu byl udělen: 24. 6. 2008. Na úrovni OSH pracoval ve funkcích člena výkonného výboru, v letech 1970 – 2004 vedoucí odborné rady mládeže a dále jako člen krajské odborné rady mládeže.

Ve výboru SDH Ostrava-Muglinov pracoval ve funkcích vedoucí mládeže, člen preventivní skupiny sboru, starosta a poslední funkcí, kterou vykonával, byl velitel SDH a JSDH. Ve funkci velitele JSDH předával své zkušenosti mladším hasičům, vedl jejich výcvik. Při povodních v roce 1997 vedl jednotku při záchranných pracích a po té při odstraňování jejích následků. Byl pověřen vedením kroniky a celý život předával své nabyté zkušenosti při výchově a výcviku mladých hasičů.

Mezi jeho další aktivity patřila v letních měsících od roku 1993 práce v letní škole instruktorů v ÚHŠ Jánské Koupele, kde pracoval jako vedoucí družstva a člen štábu letní školy.

Zdroj