S velkou líttostí vám oznamujeme, že dne 7. března zemřel Zasloužilý hasič JAN NEKUŽA, člen SDH Hnojík. 

Rodině a přátelům vyjadřujeme upřímnou soustrast. Čest jeho památce.

Za OSH Frýdek-Místek
Lenka Střálková
pracovnice kanceláře