MV-GŘ HZS ČR vyhlásila neinvestiční dotaci na zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH obcí kategorie JPO II a mzdové výdaje a zákonné pojistné člena-zaměstnance. Podání žádostí o dotaci je možné do 6. dubna 2023 v Jednotném dotačním portálu a musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem. 

Kontakt na dotazy je kpt. Ing. Radek Vojík.

ODKAZ NA ZDROJ: HZS ČR