Někdy nás smutné události zastihnou nepřipravené...stejně tak tomu bylo a je s oznámením o odchodu Zasloužilého hasiče pana MILANA DUBA z SDH Vochov.Pan Dub k dobrovolným hasičům nastoupil již v roce 1969 a od svého vstupu se stal aktivním a pracovitým členem sboru. Prošel mnoha funkcemi: po mnoho let vykonával funkci velitele JPO V ve Vochově i v okrsku. Deset let byl členem okresní odborné rady represe (po staru velitelů), byl držitelem odborností HASIČ III, VELITEL a STROJNÍK. Od roku 1978, kdy vykonal zkoušky rozhodčího instruktora v požárním sportu se pravidelně zúčastňoval jako rozhodčí všech sborových, okrskových, okresních i krajských soutěží. Se svou ženou Zdeňkou byli v posledních několika letech neodmyslitelnou součástí sboru rozhodčích i na mládežnických soutěžích. Své bohaté zkušenosti pan Dub rád a ochotně předával mladším kolegům, nezkazil žádnou legraci a pro svou kamarádskou a přímou povahou byl oblíbeným a vyhledávaným hasičem a především člověkem!Za svou dlouholetou poctivou činnost ve prospěch dobrovolných hasičů byl několikrá oceněn. V květnu roku 2015 převzal v CHH v Přibyslavi titul Zasloužilý hasič, který mu právem náležel.

V osobě pana Duba odešel skvělý hasič, dobrý kamarád, obětavý manžel a táta. Milane - my nezapomeneme!!!

Rodině i přátelům vyjadřujeme upřímnou soustrast. Čest jeho památce.

Za výkonný výbor OSH Plzeň-sever

Alena Foldová, starostka

PARTE - KE STAŽENÍ