Sedmnácti osobnostem ve středu 11. května ministryně obrany Jana Černochová udělila resortní vyznamenání. Stalo se tak v prostorách Vojenského historického ústavu Praha. Ocenění in memoriam bylo uděleno legionářům, čs. vojákům 2. světové války či významným postavám odporu proti komunismu. Vyznamenáni byli i vojáci a další osobnosti za dlouholetou spolupráci s armádou či za vynikající výkon služby doma či v zahraničí.

„Oslavili jsme Den vítězství – 78 let od konce 2. světové války a od nacistické okupace, kterou záhy vystřídala komunistická totalita. Náš národ prožil tyto dvě ponuré éry, které přinesly řadu hrdinských příběhů, abychom zažili již více než 30 let trvající období svobody a prosperity. Byla bych ráda, abychom již nemuseli čelit nesvobodě. Dnešní seznam oceněných svědčí o tom, že jsme měli řadu hrdinů v minulosti, a i dnes máme mnoho osobností, které spojuje ušlechtilost a láska k vlasti. Děkuji za to… Za vše, co jste pro naši zemi, pro naši armádu a resort obrany vykonali,“ uvedla v projevu ministryně obrany Jana Černochová.

Ministryně obrany udělila tři Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany ČR. To je udělováno pouze mimořádně, a to občanům ČR a cizím státním příslušníkům, kteří se významně zasloužili o ochranu základních lidských práv a svobod, zejména lidského života, zdraví a majetku, základních principů demokratického a právního státu nebo se jinak výjimečně zasloužili o rozvoj obrany a bezpečnosti ČR včetně vědecké a odborné práce.

In memoriam ho získal Cyril Musil, olympionik a účastník 2. a 3. odboje a Julius Firt, novinář a významný účastník protinacistického a protikomunistického odboje. Firt se před válkou, jako ředitel nakladatelství František Borový, mimořádně zasloužil o českou kulturu. V emigraci byl členem Státní rady, poradního orgánu čs. exilové vlády. Po válce byl poslancem a ředitelem nakladatelství Melantrich. V únoru 1948 emigroval podruhé. V Mnichově se stal ředitelem čs. redakce Svobodné Evropy.

Kříž obrany státu ministra obrany ČR, který je opět předáván pouze mimořádně, a to zejména vojákům, byl in memoriam udělen čtyřem osobnostem. Jedním z nich byl generál zdravotnictva Leopold Firt, bojovník proti nacismu a perzekvovaný komunisty. Firt byl lékařem Karla Čapka, po nástupu nacistů byl nejprve hlavním lékařem u čs. jednotky na Středním východě, poté odešel do Velké Británie, kde působil v čele nemocnice Czechoslovak Military Hospital Hammersmith. V srpnu 1947 stanul v čele dnešní Ústřední vojenské nemocnice. Po únorovém převratu se rozhodl zůstat v Československu kvůli ženě a synovi, ale byl zbaven všech funkcí a mohl působit jen jako praktik. Zemřel v únoru 1968. Stejné vyznamenání bylo uděleno i Antonínu Klánovi, bojovníku proti nacismu, který byl obviněn ze zapojení do odbojové organizace Národní obranný svaz na Hořicku a popraven v září 1943 v Drážďanech.

Ministryně obrany Jana Černochová poté předala devět Záslužných křížů ministra obrany ČR I. – III. stupně. Mezi oceněnými byl například účastník zahraničních operací praporčík ve výslužbě Vlastimil Krutský či Václav Pecha za vedení PRT v Lógaru v Afghánistánu. Za zásluhy v oblasti posilování bezpečnosti a odborný přínos v oblasti tvorby zbraňové legislativy byl vyznamenán poradce v oblasti IT a střelecký instruktor Jan Korecký. Oceněn byl také prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák za podporu rozvoje obranyschopnosti ČR ze strany průmyslové a podnikatelské sféry. Čestný pamětní odznak „Péče o válečné veterány“ převzal podplukovník ve výslužbě Ladislav Sornas, první místopředseda Svazu válečných veteránů České republiky.

Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně in memoriam za významný přínos pro činnost jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí a jejich zapojení v rámci integrovaného záchranného systému a spolupráci s Armádou České republiky získal bývalý starosta sdružení hasičů KAREL RICHTER. Vyznamenání za něj převzala vdova Jitka Richterová. Záslužný kříž ministra obrany České republiky I. stupně obdržel i genmjr. v. v. Miroslav Štěpán (2001 – 2011 generální ředitel HZS ČR).


Karel Richter se narodil v roce 1950, dobrovolným hasičem byl již od dětství, kdy vstoupil do Sboru dobrovolných hasičů v rodných Kylešovicích. Byl vysokoškolsky vzdělaným odborníkem v oblasti protipožární techniky a bezpečnosti průmyslu. Působil na odborné škole požární ochrany ve Frýdku-Místku, později jako asistent a odborný asistent Katedry techniky požární ochrany a bezpečnosti průmyslu Vysoké školy báňské v Ostravě, odkud přešel na Ústřední výbor Svazu požární ochrany ČSR, kde působil jako vedoucí technického oddělení. Později vedl Metodické centrum a stálou výstavu požární ochrany a ochrany ekonomiky v Přibyslavi. V roce 1992 nastoupil do funkce vedoucího a později ředitele Kanceláře SH ČMS. V roce 2000 byl poprvé zvolen starostou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a tuto funkci vykonával až do konce života.

Aktivně se zapojoval nejen do práce vyplývající z jeho funkce, ale byl činný také v Českém národním výboru CTIF a ve Sboru dobrovolných hasičů Braník. Za svoji dlouholetou a obětavou práci byl mnohokrát oceněn českým hasičstvem i na mezinárodním fóru. V roce 2011 mu byl udělen titul Zasloužilý hasič. 

Mgr. Irena Špačková

zdroj: www.mocr.army.cz

ODKAZ NA ČLÁNEK

foto: Irena Špačková

FOTOGALERIE - ODKAZ