K hasičům nastoupil Josef Pokorný v roce 1964 jako desetiletý, kdy začal s hasičským sportem. V roce 1990 se stal velitelem jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Lošticích. Dnes je v důchodu, ale stále se aktivně podílí na práci hasičského sboru a za svou dlouholetou činnost obdržel státní vyznamenání Zasloužilý hasič. Na cenu Křesadlo byl nominován za svou neobyčejnou práci v oblasti dobrovolnictví.

Ocenění jste získal za svoji činnost v oblasti dobrovolný hasič. Víte, kdo vás nominoval na cenu Křesadlo?
Nominovala mě starostka Loštic, která ve spolupráci se starosty Sboru dobrovolných hasičů dala dohromady veškerou mou činnost u hasičů, která ji zaujala.
 
Křesadlo je cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci – cítíte, že děláte neobyčejné věci?
Všechno, co dělám, beru jako samozřejmost. Byl jsem tak vychováván, že se má pomáhat, a proto mi to ani nepřijde výjimečné. Na druhou stranu jsem ale rád, když někomu mohu pomoci a zároveň je ta „hasičina“ mým koníčkem.
 
Pokračujete nějakou formou v „dobrovolnictví“, které vám přineslo ocenění Křesadlo?
Pořád vykonávám funkci velitele hasičů, když je potřeba, tak jezdím k zásahům všeho druhu a dále se zúčastňuji veškeré práce kolem techniky na naší zbrojnici. Když je potřeba, rád pomohu i městu.
 
Přemýšlel jste, že byste nominoval na tuto cenu někoho ze svého okolí?
Zatím jsem o tom nepřemýšlel, protože dokud jsem nezískal ocenění Křesadlo, tak jsem ani nevěděl, že něco takového existuje.
 
Autor: Juraj Aláč
zdroj: Olomoucký kraj, číslo: květen, s. 7.