Na Petřín v Jablonci nad Nisou se 16. května 2023 sjeli zástupci nejstarší generace dobrovolných hasičů z krajů České republiky, aby si na svém pravidelném zasedání předali poznatky ze své předchozí činnosti a poradili se, jak postupovat dále ve své práci. Potěšující bylo, že jedním z hlavních témat diskuze bylo propojení mezigeneračních kontaktů. Zájem aktivů zasloužilých hasičů pracovat s nastupující generaci i s kolegy středního věku je nesmírný. Systematicky hledají cesty, jak propojit společnou činnost a těm mladším předávat své poznatky a zkušenosti. Třeba jen zdánlivými maličkostmi, jako jsou organizace sportovních soutěží, ve kterých řada z nich se ujímá rolí rozhodčích, členů pořadatelské služby, najdeme je u na startovní čáře i u časomíry.

V nedávné minulosti se trochu vše zkomplikovalo s covidovým obdobím, ale situaci mimo jiné příznivě napomohly oslavy 50. výročí hry Plamen. Covid pozdržel také udělování nových titulů Zasloužilý hasič. To však díky vedení SH ČMS a zaměstnanců ústředí byl vzniklý schodek již srovnán a další ocenění nyní probíhají podle plánů. Podobně jako akce v jednotlivých krajích, kde k nejpopulárnějším stále patří setkání zasloužilých hasičů, včetně jejich rodinných příslušníků, hlavně manželek, doplňované dlouholetými aktivními funkcionáři anebo i nositeli Řádu sv. Floriána. Hodně se hovořilo také o možnostech společné rekreace či návštěv akcí pořádaných sbory, okresy a kraji, celostátních nevyjímaje.

Ale tak jako všude, všechno je o lidech. Velice se dobře poslouchaly doklady vedoucích krajských aktivů z míst, kde je skvělá spolupráce z krajskými a okresními orgány nejen Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, ale i s představiteli Hasičského záchranného sboru České republiky. Proto není náhodou, že se letošní jarní celostátní aktiv zasloužilých hasičů konal právě v Jablonci nad Nisou a jeho účastníky doprovázela starostka KSH Libereckého kraje a starostka zdejšího okresu, mimo jiné i členka Výkonného výboru SH ČMS Jiřina Brychcí. Vedoucí aktivu Josef Netík velice ocenil, že na zahájení jednání přijely také starostky okresů Liberec a Semily, Renata Šimíková a Kateřina Slavíková. Dobrovolné hasiče přivítala i náměstkyně primátora statutárního města Jablonec nad Nisou Jana Hamplová a za profesionální hasiče osobně ředitel HZS Libereckého kraje plk. Jan Hadrbolec. Naopak hodně slov chvály si vyslechl Pepa Netík, při hodnocení jeho dlouholeté činnosti v této oblasti u příležitosti jeho nedávných osmdesátin. To však nebylo jediné výročí, které se v Jablonci vzpomínalo. Letos totiž 10. dubna uplynulo 40. let od udělení prvních titulů Čestný člen Svazu požární ochrany ČSSR, předchůdce dnešních nejvyšších ocenění. Od toho data jich bylo uděleno již 3 504 a v současnosti jich je ve sborech 1 500. Bohužel tím, že už nejsou nejmladší, toto číslo se neustále mění.

Avšak v Jablonci se v půli května nesedělo pouze na sále nedávno znovuotevřeného krásného hotelu Petřín, jedné z největších dominant jizerskohorského okolí. Zpestřením programu setkání byla exkurze v místním muzeum skla a bižuterie, kde nás asi nejvíce zaujala výstava „Svět zázraků“ s tisícovkami pestrých skleněných vánočních ozdob, patrně největší sbírky na světě.

Pepa Nitra 

foto: Petr Brychcí a Tereza Vosyková