S velkou lítostí vám oznamujeme že v pondělí 22. 5. zemřel Zasloužilí hasič, dlouholetý člen SDH Lubenec VÁCLAV BENDA.

Rodině a přátelům vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Václav Hančar

vedoucí Aktivu zasloužilých hasičů OSH Louny

Václav Hančar

Pan Václav Benda se narodil 31.1.1937 v Bukovníku , okres Sušice. Byl ze čtyř sourozenců. Do Lubence se rodina přistěhovala 15.8. 1945. Zde také absolvoval měšťanskou školu, kterou ukončil v roce 1952. V  oboru mechanizátor pracoval od roku 1970 na Státním statku ve Verušičkách. Od chlapeckých let se pohyboval na hasičské zbrojnici se svým otcem, bratrem i sestrou, kteří již byli členy SDH. To jej ovlivnilo natolik, že se stal 1.1.1951 členem SDH Lubenec. Vstoupil do vzniklého družstva dorostenců a hned se zapojil do vystupování na hasičských slavnostech v celém okolí s tzv. sekyrkovým cvičením. Věnoval se také požárnímu sportu. Byl členem výboru a staral se o kulturní dění. Organizoval hasičské zábavy, plesy, stavění máje, masopusty, ale také večery pro mladé hasiče, kam zval na besedy i představitele obce. V rámci organizace plnil také funkci zdravotníka. V letech 1998 - 2001  vykonával funkci starosty organizace. Dvě volební období byl členem Rady starších. Za svou činnost dostal ocenění Za příkladnou práci. Byl členem SDH Lubenec 72 let a byl držitelem titulu ,, Zasloužilý hasič “ od roku 2021. Dožil se úctyhodných 86 let.