S velkou lítostí vám oznamujeme, že 23. května zemřel Zasloužilý hasič JAN KUČERA, člen sboru dobrovolných hasičů v Opočně.

Rodině a přátelům vyjadřujeme upřímnou soustrast. Budeme vzpomínat na veselého kamaráda a skvělého hasiče.

Čest jeho památce.

vedoucí Zasloužilých hasičů okresu Louny

Václav Hančar

Pan Jan Kučera se narodil těsně před druhou světovou válkou v roce 1938. Bohatá činnost SDH Opočno jej přitahovala natolik, že se stal v roce 1957, v 19 letech, jejím právoplatným členem. Ihned se zapojil do soutěží a ostatní činnosti jednotky. To mu zůstalo po celou dobu jeho 66 let aktivní činnosti. V seniorském věku vykonával funkci rozhodčího v požárním sportu, byl 11 let členem VV OSH Louny. V roce 2003 mu byla udělena medaile „Zasloužilý hasič“ a v roce 2006 převzal „ Řád svatého Floriána“. Ještě v únoru jsme s Jaroslavem Kosinou, starostou OSH Louny, mu byli popřát k jeho 85 narozeninám.