V sobotu 27. května v 10,00 hodin zahájil valnou hromadou sbor dobrovolných hasičů v Lužanech oslavy 140. výročí založení. Kronika sboru se začíná psát 3. června 1883, kdy skupina lužanských občanů zakládá místní sbor dobrovolných hasičů v hostinci U Koláříků. Přihlásilo se celkem 31 členů ze kterých byl zvolen prozatímní výbor. Velkým propagátorem hasičského hnutí byl v této době Václav Vrabčík. Dnes má sbor 102 členů. Na valné hromadě u příležitosti 140 výročí založení starosta sboru Ing. Václav Petrželka ve své zprávě seznámil přítomné členy a hosty s dobou založení sboru a také s činností sboru v současnosti. V uplynulém období velmi dobrých výsledků dosahovala družstva mládeže, dorostenců a dorostenek. Sbor také spolupracoval s OSH Plzeň – jih při zabezpečování akcí. Za svoji práci byla oceněna řada členů. Ocenění se dostalo také Sboru, který za svoji činnost obdržel z rukou člena VV SH ČMS a starosty KSH Karlovarského kraje pana Aloise Mináře „Stuhu I.stupně“ k Čestnému praporu SH ČMS.

V odpoledních hodinách na hřišti TJ Sokol byly předvedeny ukázky se starou technikou včetně zásahu s ruční koněspřežnou stříkačkou. Oslavy byly ukončeny taneční zábavou. Příjemné počasí, dobrý mok a vynikající krmně přispěli v velice pěknému sobotnímu dni a oslavám založení sboru.

výbor SDH Lužany