S velkou lítostí vám oznamujeme, že ve čtvrtek 8. září 2023 zemřel ve věku 88 let Zasloužilý hasič a bývalý starosta OSH Jihlava pan LADISLAV CYPRIAN. 

Pan Ladislav Cyprian pracoval v požární ochraně od roku 1958. Než se stal právoplatným členem, docházel 14 let do sboru v tzv. jinošské skupině. Ve Sboru dobrovolných hasičů v Lukách nad Jihlavou prošel řadou funkcí. Významně se podílel na výstavbě hasičské zbrojnice v Lukách, stal se členem soutěžního družstva mužů, byl členem preventivní žňové hlídky, ale vykonával i funkci strojníka.

1962 – 1964 – jednatel SDH Luka n.J.

1969 – 1982 – starosta SDH Luka n. J.

1994 – 1999 – velitel SDH Luka n. J.

1999 – 2004 – opět starosta SDH Luka n. J.

Dvě volební období vykonával člena Kontrolní revizní rady OSH Jihlava

od 1972 zvolen členem Výkonného výboru OSH Jihlava

1980 – 2005 starosta OSH Jihlava

1995 – 2005 – vedoucí AZH OSH Jihlava

2002 – 2005 vedoucí AZH OSH Jihlava

V roce 2001 mu byl udělen titul Zasloužilý hasič a v roce 2005 mu byl udělen titul Čestný starosta OSH Jihlava.

Pan Ladislav Cyprian za svůj hasičský život vykonal mnoho prospěšného pro dobrovolné hasiče. Nápomocen byl ve svém sboru i v době svého vysokého věku. Za svůj život se velice dobře naučil jednat s lidmi a získal si u svých přátel a všech dobrovolných hasičů úctu a respekt.

Čest jeho památce.

 

Za OSH Jihlava

Andrea Dopitová