S velkou lítostí vám oznamujeme, že ve čtvrtek 14. září 2023 zemřel ve věku 73 let Zasloužilý hasič a bývalý ředitel Ústřední hasičské školy v Jánských koupelích Ing. JAN KARGER. 

Rodině a přátelům vyjadřujeme upřímnou soustrast.

 

Čest jeho památce.

Kancelář SH ČMS


Ing. Jan Karger

Jan Karger se narodil 6. května 1950. Od roku 1972 byl členem SDH Mostkov (okres Šumperk) v Olomouckém kraji. Pan Karger byl neodmyslitelně spojen se vzděláváním a výchovou dobrovolných hasičů napříč všemi generacemi. Od roku 1976 do roku 2023 stál v čele Ústřední hasičské školy v Jánských koupelích jako ředitel, kde se ve všech ohledech významně podílel na jejím stavebním a technickém rozvoji, stejně tak jako na průběžném rozšiřování a zlepšování obsahové výuky a vzdělávacím programu. Za jeho působení se ÚHŠ JK stala moderní vzdělávací institucí, která nyní slouží všem dobrovolným hasičům. Rovněž měl zásadní podíl na vzniku UDH (University dobrovolného hasiče – dříve Univerzita třetího věku), společně s doc. Milošem Kvarčákem. Byl významný podporovatel systému celoživotního vzdělávání dobrovolných hasičů (Junior univerzita, projekt R2H) a zpracoval celou řadu úspěšných projektů v oblasti vzdělávání, řada z nich se konala s mezinárodní účastí Polska a Slovenska.

Rovněž pracoval jako náměstek starosty K. Richtra od roku 2005, kdy byl do této funkce zvolen na III. sjezdu v Klatovech, v roce 2010 byl zvolen znovu na IV. sjezdu v Ostravě. Řád sv. Floriána obdržel 18. března 2004 a titul Zasloužilý hasič mu byl udělen 7. května 2014. V roce 2017 mu byla za celoživotní působení v oblasti vzdělávání v požární ochraně udělena medaile HZS ČR - Za zásluhy o bezpečnost.