Na společném jednání zástupců GŘ HZS a SH ČMS, které se uskutečnilo v prosinci roku 2022 se otevřela otázka obnovy smlouvy o vzájemné spolupráci mezi HZS ČR a SH ČMS, vzhledem k tomu, že dosavadní smlouva neobsahovala všechna aktuální témata, a od doby jejího vzniku se vzájemná spolupráce značně posunula.

Novou smlouvu podepsal 18. září v Hasičském muzeu v Ostravě generální ředitel Hasičského záchranného sboru genpor. Vladimír Vlček a starostka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Monika Němečková. Obě strany se dohodly na spolupráci zejména v oblasti hasičského sportu, podpory činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí a vzdělávání jejich členů. Dále smlouva obsahuje spolupráci v preventivně výchovné činnosti, zapojování dobrovolných hasičů do realizace opatření ochrany obyvatelstva nebo přípravu návrhů právních předpisů upravujících požární ochranu a jejich společné prosazování. Stejně tak podstatnou částí smlouvy je organizování a pořádání akcí s cílem propagovat požární ochranu a motivovat občany k činnosti v jednotkách SDH obcí a sdílení informací v zájmových oblastech spolupráce. Dohoda pamatuje i na děti a mládež, jejich zapojení do preventivně-výchovné činnosti formou RESCUE campů i přípravu hasičského dorostu pro budoucí působení v jednotkách SDH obcí.

Nezbytnost obnovy smlouvy vyvstala zejména s řešením mimořádných událostí v souvislosti s přímým zapojením členů sborů dobrovolných hasičů do pomoci obcím během covidové pandemie, ale i v souvislosti s požárem v Hřensku či působením dobrovolných hasičů v KACPU (Krajská centra pomoci uprchlíkům).

 

Mgr. Irena Špačková

tisková mluvčí SH ČMS