Příběh Sašíka

Alexandr Matoušek přišel na svět 15. 6. 2018 v termínu a s jeho váhou skoro pěti kil se stal hrdým nositelem svého křestního jména. Do 6 měsíců věku byl Sašík zdravé dítě s ukázkovým vývojem. Po půl roce mu byla diagnostikována epilepsie. Mimo epilepsie trpí Sašík svalovou hypotonií a projevuje se u něho opožděný psychomotorický vývoj.

Ačkoliv Sašík letos oslaví páté narozeniny, sám nechodí, nepoužívá mluvené slovo, ve stravě je nesamostatný, nespolupracuje při oblékání ani při hygieně, je plenován, souhrnně potřebuje celodenní péči a současně oporu rodičů. Z důvodu epilepsie jsou u Sašíka nutná stálá režimová opatření pro vyloučení nebo omezení možných faktorů vyvolávající epileptické záchvaty. Sašík je v péči lékařů z oboru neurologie, psychologie, logopedie, genetiky, pravidelně dojíždí na rehabilitace, canisterapie a hipoterapie do Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch, na osteodynamiku Terapie “Pod Lesem” v Dílech u Domažlic, na ergoterapie do Centra Na dvorku v Plzni a na terapii TheraSuit v Centru Hájek, z.ú.

Maminka Sašíka je ženou v domácnosti, nástup do zaměstnání není v současné době možný, neboť Sašík potřebuje celodenní zvýšenou mimořádnou péči. Tatínek je zaměstnán na plný úvazek, věnuje se profesi hasiče a pracuje v cyklu 24 hodin směna a 48 hodin mezisměnové volno. Ve volném čase se věnuje nejen rodině, ale i sboru dobrovolných hasičů.

Výtěžek získaný prodejem kalendáře mimo jiné umožní Sašíkovi dál navštěvovat specializová centra. Pravidelně dojíždí na rehabilitace, hypoterapii i do stacionáře. Ročně léčebné výlohy rodiče vycházejí na přibližně 300 tisíc korun.

"Sbírky nám pomáhají všechno zvládnout a všem, kteří se na nich podílejí jsme neskutečně vděčni", říká tatínek.

ODKAZ NA STRÁNKY O SAŠÍKOVI

ODKAZ NA KALENDÁŘ