S velkou lítostí vám oznamujeme, že v úterý 7. listopadu 2023 zemřel ve věku 76 let Zasloužilý hasič JIŘÍ SKALICKÝ.

Rodině a přátelům vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Čest jeho památce.

OSH Liberec

Jiří Skalický se narodil v 1947 v Raspenavě, byl členem Svazu požární ochrany od roku 1967, od roku 1976 byl starostou Sboru dobrovolných hasičů Lužec. V roce 2007 obdržel Řád sv. Floriána a 6. května 2014 získal titul Zasloužilý hasič.